فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401

فال روزانه حافظ امروز پنجشنبه 16 تیر 1401

فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز پنجشنبه 16 تیر 1401

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 351

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم ، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم
مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم ، در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت ، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم
کی بود در زمانه وفا جام می بیار ، تا من حکایت جم و کاووس کی کنم
از نامه سیاه نترسم که روز حشر ، با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم
کو پیک صبح تا گله های شب فراق ، با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست ، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم

تعبیر: کاری را که در پیش داری به پایان برسان و از انجام آن منصرف نشو. به عقل و درایت خود تکیه کن و به سخنان مردم گوش فرا نده تا در تصمیم خود متزلزل و مردد نشوی. به خداوند تکیه کن تا در کارها موفق شوی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 306

اگر به کوی تو باشد مرا مجال وصول ، رسد به دولت وصل تو کار من به اصول
قرار برده ز من آن دو نرگس رعنا ، فراغ برده ز من آن دو جادوی مکحول
چو بر در تو من بی نوای بی زر و زور ، به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول
کجا روم چه کنم چاره از کجا جویم ، که گشته ام ز غم و جور روزگار ملول
من شکسته بدحال زندگی یابم ، در آن زمان که به تیغ غمت شوم مقتول
خرابتر ز دل من غم تو جای نیافت ، که ساخت در دل تنگم قرارگاه نزول
دل از جواهر مهرت چو صیقلی دارد ، بود ز زنگ حوادث هر آینه مصقول
چه جرم کرده ام ای جان و دل به حضرت تو ، که طاعت من بی دل نمی شود مقبول
به درد عشق بساز و خموش کن حافظ ، رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول

تعبیر: زمانی به هدف و مقصود خود می رسی که صداقت و ایمان داشته باشی. اگر امروز روزگار بر وفق مراد نیست، نا امید و مأیوس نباش. آنچه که خیر است برای تو پیش می آید. حوادث و غم های زندگی، همیشگی و ماندنی نیستند و زودگذرند.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 19

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست ، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش ، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست
هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد ، در خرابات بگویید که هشیار کجاست
آن کس است اهل بشارت که اشارت داند ، نکته ها هست بسی محرم اسرار کجاست
هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ، ما کجاییم و ملامت گر بی کار کجاست
بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش ، کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست
عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو ، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست
ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی ، عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج ، فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

تعبیر: در غم و گرفتاری بزرگی به سر می بری و نا امید و مأیوس هستی اما همه ی گرفتاری ها عاقبت نابود خواهند شد. با کمی خوش بینی و توکل و تلاش موفق خواهی شد. ثابت قدم و صادق باش.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 297

زبان خامه ندارد سر بیان فراق ، وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
دریغ مدت عمرم که بر امید وصال ، به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق
سری که بر سر گردون به فخر می سودم ، به راستان که نهادم بر آستان فراق
چگونه باز کنم بال در هوای وصال ، که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی ، فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق
بسی نماند که کشتی عمر غرقه شود ، ز موج شوق تو در بحر بی کران فراق
اگر به دست من افتد فراق را بکشم ، که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق
رفیق خیل خیالیم و همنشین شکیب ، قرین آتش هجران و هم قران فراق
چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده ست ، تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق
ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار ، مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق
فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق ، ببست گردن صبرم به ریسمان فراق
به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ ، به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

تعبیر: با وجود تمام سختی ها و ناکامی ها، امید خود را از دست نده. اگر به هدف و مقصود خود ایمان داری، صبور و شکیبا باش. همه ی غم ها و ناکامی ها پایانی جز شادی و وصال ندارند. امید داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 94

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت ، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم ، یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت
رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس ، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا ، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی ، جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود ، از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود ، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم ، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
این راه را نهایت صورت کجا توان بست ، کش صد هزار منزل بیش است در بدایت
هر چند بردی آبم روی از درت نتابم ، جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت
عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ ، قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

تعبیر: در زندگی آنچنان که شایسته تو است به مقامی نرسیده ای و از بی چشم و رویی ناکسان در عذابی. هدف و مقصود از تو دور نیست به شرط آنکه صداقت و درستی را رها نکنی و به لطف خداوند و هنر و علم خود ایمان داشته باشی. سرگردانی و هراس و نا امیدی را از خود دور بگردان که در غیر اینصورت به بن بست خواهی رسید.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 345

بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم ، زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم
آه کز طعنه بدخواه ندیدم رویت ، نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر ، کارفرمای قدر می کند این من چه کنم
برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب ، تو بفرما که من سوخته خرمن چه کنم
شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت ، دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم
مددی گر به چراغی نکند آتش طور ، چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم
حافظا خلد برین خانه موروث من است ، اندر این منزل ویرانه نشیمن چه کنم

تعبیر: خود را مأیوس و افسرده می بینی و از بدخواهی دشمن شکوه و شکایت داری. خود را نباز و دل به تقدیر بسپار. هر چه خیر است پیش می آید. به خدا توکل کن و با دوستان دانا مشورت کن تا راه چاره ای پیدا شود.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 392

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن ، در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن ، از دوستان جانی مشکل توان بریدن
خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ ، وان جا به نیک نامی پیراهنی دریدن
گه چون نسیم با گل راز نهفته گفتن ، گه سر عشقبازی از بلبلان شنیدن
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار ، کآخر ملول گردی از دست و لب گزیدن
فرصت شمار صحبت کز این دوراهه منزل ، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن
گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی ، یا رب به یادش آور درویش پروریدن

تعبیر: فرصت ها را بیهوده از دست نده و کینه های کهنه را از دل بیرون کن و راه صلح و آشتی و دوستی را باز کن. زندگی بدون رفیق شفیق و یار همراه، بسیار سخت و دشوار است. مانند آینه یکرو و یکرنگ باش تا زندگی سالم و خوبی در پیش داشته باشی.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 103

روز وصل دوستداران یاد باد ، یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخی غم چون زهر گشت ، بانگ نوش شادخواران یاد باد
گر چه یاران فارغند از یاد من ، از من ایشان را هزاران یاد باد
مبتلا گشتم در این بند و بلا ، کوشش آن حق گزاران یاد باد
گر چه صد رود است در چشمم مدام ، زنده رود باغ کاران یاد باد
راز حافظ بعد از این ناگفته ماند ، ای دریغا رازداران یاد باد

تعبیر: گرفتار غم و حسرتی و حادثه ای تو را تهدید کرده است. نا امید نباش. هر رنج و سختی عاقبت به خوشی و آسایش مبدل خواهد شد. هر فراقی به وصال خواهد انجامید.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 110

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد ، وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد
از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر ، ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد
دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم ، چون نافه بسی خون دلم در جگر افتاد
از رهگذر خاک سر کوی شما بود ، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
مژگان تو تا تیغ جهان گیر برآورد ، بس کشته دل زنده که بر یک دگر افتاد
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات ، با دردکشان هر که درافتاد برافتاد
گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد ، با طینت اصلی چه کند بدگهر افتاد
حافظ که سر زلف بتان دست کشش بود ، بس طرفه حریفیست کش اکنون به سر افتاد

تعبیر: مسئولیتی که بر دوش گرفته اید بیش از اندازه ی توان و طاقت شماست. بهتر است که اعتدال در کارها را فراموش نکنید. در هر کاری صداقت را پیشه کن تا بتوانی به موفقیت دست پیدا کنی. با اطرافیان، با حیله و فریب رفتار نکن که این بسیار بد است و نتیجه ی منفی به دنبال دارد.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 186

گر می فروش حاجت رندان روا کند ، ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا ، غیرت نیاورد که جهان پربلا کند
حقا کز این غمان برسد مژده امان ، گر سالکی به عهد امانت وفا کند
گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم ، نسبت مکن به غیر که این ها خدا کند
در کارخانه ای که ره عقل و فضل نیست ، فهم ضعیف رای فضولی چرا کند
مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد ، وان کو نه این ترانه سراید خطا کند
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت ، یا وصل دوست یا می صافی دوا کند
جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت ، عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

تعبیر: زندگی گاهی با شکست و گاهی با پیروزی همراه است. نباید نا امید شد، بلکه به لطف خداوند امید داشته باش. همه چیز را از خدا بدان تا زندگی بر تو آسان گردد. به زودی رنج ها به پایان می رسد.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 98

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح ، صلاح ما همه آن است کان تو راست صلاح
سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات ، بیاض روی چو ماه تو فالق الاصباح
ز چین زلف کمندت کسی نیافت خلاص ، از آن کمانچه ابرو و تیر چشم نجاح
ز دیده ام شده یک چشمه در کنار روان ، که آشنا نکند در میان آن ملاح
لب چو آب حیات تو هست قوت جان ، وجود خاکی ما را از اوست ذکر رواح
بداد لعل لبت بوسه ای به صد زاری ، گرفت کام دلم ز او به صد هزار الحاح
دعای جان تو ورد زبان مشتاقان ، همیشه تا که بود متصل مسا و صباح
صلاح و توبه و تقوی ز ما مجو حافظ ، ز رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صلاح

تعبیر: در زندگی موفق خواهی شد. اگر تلاش و کوشش کنی غم و اندوه از وجودت رخت بر می بندد.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه پنجشنبه 16 تیر 1401 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 168

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد ، بسوختیم در این آرزوی خام و نشد
به لابه گفت شبی میر مجلس تو شوم ، شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد
پیام داد که خواهم نشست با رندان ، بشد به رندی و دردی کشیم نام و نشد
رواست در بر اگر می طپد کبوتر دل ، که دید در ره خود تاب و پیچ دام و نشد
بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل ، چه خون که در دلم افتاد همچو جام و نشد
به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم ، که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد
فغان که در طلب گنج نامه مقصود ، شدم خراب جهانی ز غم تمام و نشد
دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور ، بسی شدم به گدایی بر کرام و نشد
هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر ، در آن هوس که شود آن نگار رام و نشد

تعبیر: با همه ی سعی و کوشش به مقصود خود نرسیده ای اما نا امید نباش. با تعمق در گذشته و پیدا کردن نقطه ی ضعف خود می توانی به جبران مافات بپردازی. مشکلی نیست که آسان نشود.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی