فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز یکشنبه 13 فروردین 1402

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 11

ساقی به نور باده برافروز جام ما ، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم ، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما
هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ، ثبت است بر جریده عالم دوام ما
چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان ، کاید به جلوه سرو صنوبرخرام ما
ای باد اگر به گلشن احباب بگذری ، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما
گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری ، خود آید آن که یاد نیاری ز نام ما
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است ، زان رو سپرده اند به مستی زمام ما
ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست ، نان حلال شیخ ز آب حرام ما
حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان ، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
دریای اخضر فلک و کشتی هلال ، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما

تعبیر: به زودی به آرزوی خود خواهی رسید. عشق و محبت و دوستی با مردم را فراموش نکن. با عشق و محبت می توانی سختی ها را از بین ببری و بر مشکلات چیره شوی. غم ایام را هیچ بدان زیرا همیشگی و پایدار نیست.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 484

تو مگر بر لب آبی به هوس بنشینی ، ور نه هر فتنه که بینی همه از خود بینی
به خدایی که تویی بنده بگزیده او ، که بر این چاکر دیرینه کسی نگزینی
گر امانت به سلامت ببرم باکی نیست ، بی دلی سهل بود گر نبود بی دینی
ادب و شرم تو را خسرو مه رویان کرد ، آفرین بر تو که شایسته صد چندینی
عجب از لطف تو ای گل که نشستی با خار ، ظاهرا مصلحت وقت در آن می بینی
صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم ، عاشقان را نبود چاره بجز مسکینی
باد صبحی به هوایت ز گلستان برخاست ، که تو خوشتر ز گل و تازه تر از نسرینی
شیشه بازی سرشکم نگری از چپ و راست ، گر بر این منظر بینش نفسی بنشینی
سخنی بی غرض از بنده مخلص بشنو ، ای که منظور بزرگان حقیقت بینی
نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد ، بهتر آن است که با مردم بد ننشینی
سیل این اشک روان صبر و دل حافظ برد ، بلغ الطاقه یا مقله عینی بینی
تو بدین نازکی و سرکشی ای شمع چگل ، لایق بندگی خواجه جلال الدینی

تعبیر: از هوا و هوس خود پیروی نکن، وگرنه پشیمان و نادم می شوی. در هنگام بروز مشکلات صبر و شکیبایی نداری. قدر خود و ارزش های خود را بدان. در انتخاب دوست دقت کن تا آنکه گمراه نشوی. در کارهای خود دقیق باش و نقاط ضعفت را بشناس و در برطرف کردن آنها کوشش کن.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 47

به کوی میکده هر سالکی که ره دانست ، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست
زمانه افسر رندی نداد جز به کسی ، که سرفرازی عالم در این کله دانست
بر آستانه میخانه هر که یافت رهی ، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست
هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند ، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست
ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب ، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان ، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست
ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم ، چنان گریست که ناهید دید و مه دانست
حدیث حافظ و ساغر که می زند پنهان ، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست
بلندمرتبه شاهی که نه رواق سپهر ، نمونه ای ز خم طاق بارگه دانست

تعبیر: زمانی پیروز و سرافراز خواهی شد که با سعی و تلاش و امید به خدا اقدام کنی. هر شکست مقدمه ی پیروزی است و تجربه های دیگران می تواند راهنمای تو باشد.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 285

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش ، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش
صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست ، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش
احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان ، کردم سوال صبحدم از پیر می فروش
گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی ، درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش
ساقی بهار می رسد و وجه می نماند ، فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش
عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار ، عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش
تا چند همچو شمع زبان آوری کنی ، پروانه مراد رسید ای محب خموش
ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو ، نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش
چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول ، بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش

تعبیر: به وعده های دیگران دل نبند. تا زمانی که روی پای خود نایستی و اراده ای قوی نداشته باشی، نمی توانی آرزوهای خود را محقق کنی. با احتیاط رفتار کن. اسرار خود را با هر کس در میان نگذار.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 116

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد ، محقق است که او حاصل بصر دارد
چو خامه در ره فرمان او سر طاعت ، نهاده ایم مگر او به تیغ بردارد
کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه ، که زیر تیغ تو هر دم سری دگر دارد
به پای بوس تو دست کسی رسید که او ، چو آستانه بدین در همیشه سر دارد
ز زهد خشک ملولم کجاست باده ناب ، که بوی باده مدامم دماغ تر دارد
ز باده هیچت اگر نیست این نه بس که تو را ، دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد
کسی که از ره تقوا قدم برون ننهاد ، به عزم میکده اکنون ره سفر دارد
دل شکسته حافظ به خاک خواهد برد ، چو لاله داغ هوایی که بر جگر دارد

تعبیر: اگر می خواهی به هدفت برسی ثابت قدم و استوار باش. کسی می تواند به مقصود برسد که به آن ایمان داشته باشد. از ریا و دروغ بپرهیز و صداقت و راستگویی را پیشه کن تا اعتماد دیگران را جلب کنی.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 234

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید ، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید
نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل ، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست ، که شمه ای ز بیانش به صد رساله برآید
ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت ، که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود ، خیال باشد کاین کار بی حواله برآید
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان ، بلا بگردد و کام هزارساله برآید
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

تعبیر: صبر و تحمل سختی ها، تو را به آرزویت خواهد رساند. به زودی به هدف خود خواهی رسید. فقط کمی صبر کن و به خداوند توکل کن و از دوستان مشفق و با تجربه کمک بگیر.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 212

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود ، و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود
از سر مستی دگر با شاهد عهد شباب ، رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود
در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر ، عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود
ساقیا جام دمادم ده که در سیر طریق ، هر که عاشق وش نیامد در نفاق افتاده بود
ای معبر مژده ای فرما که دوشم آفتاب ، در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود
نقش می بستم که گیرم گوشه ای زان چشم مست ، طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود
گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم ، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود
حافظ آن ساعت که این نظم پریشان می نوشت ، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود

تعبیر: احساس می کنی که به آرزوی خود نخواهی رسید اما این افکار مأیوس کننده را از خود دور کن. به ظاهر دنیا توجه نکن. روی خوش دنیا عاقبت به کام تو خواهد چرخید به شرط آنکه صبر کنی و ناامید نباشی.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 13

می دمد صبح و کله بست سحاب ، الصـبوح الصبـوح یــا اصحــاب
مــی چـکد ژاله بر رخ لاله ، المــدام المــدام یا احـباب
می وزد از چمن نسیم بهشت ، هان بنوشید دم به دم می ناب
تخت زمرد زده است گل به چمن ، راح چون لـعل آتشین دریاب
در مــیخـانه بسته اند دگر ، افـتـتـح یـا مفــتح الابواب
لب و دندانت را حقوق نمک ، هست بر جان و سینه های کباب
این چنین موسمی عجب باشد ، که ببندند میکده به شتاب
بر رخ ساقی پری پیکر ، همچو حافظ بنوش باده ناب

تعبیر: روزهای خوبی در پیش رو خواهی داشت. به زودی اتفاقات بسیار مثبتی در زندگیت روی می دهد که زندگیت را رونقی تازه می بخشد. به یاری خدا درهای بسته به رویت گشوده خواهد شد. در حال حاضر صلاح نیست که کار خود را عوض کنی. به کار قبلی خود ادامه بده و منتظر شانس های تازه که به تو روی می آورند باش.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 234

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآید ، ز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید
نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبل ، چو از میان چمن بوی آن کلاله برآید
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیست ، که شمه ای ز بیانش به صد رساله برآید
ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشت ، که بی ملالت صد غصه یک نواله برآید
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود ، خیال باشد کاین کار بی حواله برآید
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان ، بلا بگردد و کام هزارساله برآید
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ ، ز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

تعبیر: صبر و تحمل سختی ها، تو را به آرزویت خواهد رساند. به زودی به هدف خود خواهی رسید. فقط کمی صبر کن و به خداوند توکل کن و از دوستان مشفق و با تجربه کمک بگیر.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 438

سبت سلمی بصدغیها فوادی ، و روحی کل یوم لی ینادی
نگارا بر من بی دل ببخشای ، و واصلنی علی رغم الاعادی
حبیبا در غم سودای عشقت ، توکلنا علی رب العباد
امن انکرتنی عن عشق سلمی ، تزاول آن روی نهکو بوادی
که همچون مت به بوتن دل و ای ره ، غریق العشق فی بحر الوداد
به پی ماچان غرامت بسپریمن ، غرت یک وی روشتی از امادی
غم این دل بواتت خورد ناچار ، و غر نه او بنی آنچت نشادی
دل حافظ شد اندر چین زلفت ، بلیل مظلم و الله هادی

تعبیر: خطایی مرتکب شده ای و از جانب او امید بخشایش داری. نگران نباش. او تو را خواهد بخشید، اما مشکل تو را بخشش او حل نخواهد کرد. تو در دام عشقی اسیر شده ای و می بینی که از هیچ کس کاری ساخته نیست. تنها چاره تو توکل به خدایی است که همیشه و در همه حال بندگانش را یاری می کند، پس به او و معصومینش توسل بجو.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 417

عیشم مدام است از لعل دلخواه ، کارم به کام است الحمدلله
ای بخت سرکش تنگش به بر کش ، گه جام زر کش گه لعل دلخواه
ما را به رندی افسانه کردند ، پیران جاهل شیخان گمراه
از دست زاهد کردیم توبه ، و از فعل عابد استغفرالله
جانا چه گویم شرح فراقت ، چشمی و صد نم جانی و صد آه
کافر مبیناد این غم که دیده ست ، از قامتت سرو از عارضت ماه
شوق لبت برد از یاد حافظ ، درس شبانه ورد سحرگاه

تعبیر: زندگی بر وفق مراد تو می چرخد و به آرزوهای خود می رسی. در امر زندگی کاملاً موفق خواهی بود. از حسودان و ریاکاران دوری کن. نسبت به دیگران مغرور نباش تا نعمت و سعادت تو پایدار و مداوم باشد.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه یکشنبه 13 فروردین 1402 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 369

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم
تا درخت دوستی برگی دهد ، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود ، ور نه با تو ماجراها داشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت ، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز ، ما دم همت بر او بگماشتیم
نکته ها رفت و شکایت کس نکرد ، جانب حرمت فرونگذاشتیم
گفت خود دادی به ما دل حافظا ، ما محصل بر کسی نگماشتیم

تعبیر: بیهوده روی دیگران حساب بازنکن . باید روی پای خودت بایستی و گرنه هیچ کس کمکی به تو نخواهد کرد.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی