فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401

فال روزانه حافظ امروز شنبه 5 آذر 1401

فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز شنبه 5 آذر 1401

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 244

معاشران گره از زلف یار باز کنید ، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند ، و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
رباب و چنگ به بانگ بلند می گویند ، که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید
به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد ، گر اعتماد بر الطاف کارساز کنید
میان عاشق و معشوق فرق بسیار است ، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید
نخست موعظه پیر صحبت این حرف است ، که از مصاحب ناجنس احتراز کنید
هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق ، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید
وگر طلب کند انعامی از شما حافظ ، حوالتش به لب یار دلنواز کنید

تعبیر: نا امید نباش. روزگار خوشی در پیش خواهی داشت. خداوند با عاشقان صادق است. ریا و تزویر را از خود دور کن. دوستان و دشمنان خود را بشناس تا گمراه و مجنون نشوی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 73

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست ، منت خاک درت بر بصری نیست که نیست
ناظر روی تو صاحب نظرانند آری ، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست
اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب ، خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست
تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی ، سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست
تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند ، با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست
من از این طالع شوریده برنجم ور نی ، بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست
از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش ، غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست
مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ، ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
شیر در بادیه عشق تو روباه شود ، آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست
آب چشمم که بر او منت خاک در توست ، زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست
از وجودم قدری نام و نشان هست که هست ، ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست
غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است ، در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

تعبیر: رنج و مصیبتی که گرفتار آنی، نتیجه ی اعمال خودت است و پشیمانی سودی ندارد. با امید به آینده کارها برای تو آسان خواهد شد. به تجربه ها و عقل خود اتکا داشته باش و به تواناییهای خود اعتماد کن.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 181

بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند ، که به بالای چمان از بن و بیخم برکند
حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا ، که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند
هیچ رویی نشود آینه حجله بخت ، مگر آن روی که مالند در آن سم سمند
گفتم اسرار غمت هر چه بود گو می باش ، صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند
مکش آن آهوی مشکین مرا ای صیاد ، شرم از آن چشم سیه دار و مبندش به کمند
من خاکی که از این در نتوانم برخاست ، از کجا بوسه زنم بر لب آن قصر بلند
باز مستان دل از آن گیسوی مشکین حافظ ، زان که دیوانه همان به که بود اندر بند

تعبیر: با تمام وجود به هدف خود پایبند باش و آن را رها نکن. به کمک خداوند امید داشته باش تا مأیوس و نا امید نشوی. صبر و تحمل داشته باش و استقامت کن.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 228

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود ، پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود
یا رب اندر کنف سایه آن سرو بلند ، گر من سوخته یک دم بنشینم چه شود
آخر ای خاتم جمشید همایون آثار ، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود
واعظ شهر چو مهر ملک و شحنه گزید ، من اگر مهر نگاری بگزینم چه شود
عقلم از خانه به دررفت و گر می این است ، دیدم از پیش که در خانه دینم چه شود
صرف شد عمر گران مایه به معشوقه و می ، تا از آنم چه به پیش آید از اینم چه شود
خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت ، حافظ ار نیز بداند که چنینم چه شود

تعبیر: دوستان را در انتظار نگذار. در زندگی وفای به عهد را فراموش نکن تا موجب رنجش یاران نشوی. یک نفر تو را دوست دارد. به عشق او احترام بگذار. عاقبت اندیش باش و فردای خود را نیز در نظر بگیر.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 371

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم ، محصول دعا در ره جانانه نهادیم
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش ، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم
سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد ، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم
در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را ، مهر لب او بر در این خانه نهادیم
در خرقه از این بیش منافق نتوان بود ، بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
چون می رود این کشتی سرگشته که آخر ، جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم
المنه لله که چو ما بی دل و دین بود ، آن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ ، یا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیم

تعبیر: به توانایی های ذاتی خود تکیه کن. راه پیشرفت برای تو باز است. با تدبیر و تأمل قدم در راه بگذار و از سد مشکلات بگذر. بیهوده به سخنان بی پایه و اساس اعتماد نکن. به عقل و اراده ی خود ایمان داشته باش.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 458

ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی ، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی
در مقامی که صدارت به فقیران بخشند ، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن ، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن ، ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی
کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش ، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای ، ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
ساغری نوش کن و جرعه بر افلاک فشان ، چند و چند از غم ایام جگرخون باشی
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است ، هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی

تعبیر: اگر با چشم باز به وقایع اطراف خود دقت کنی به جایی خواهی رسید. سهل انگاری و غفلت را از خود دور کن. اگر می خواهی به نتیجه برسی، باید شایستگی خود را ثابت کنی و از مشکلات راه هراسی به دل راه ندهی. آدمی بی نیاز و دریادل باش. در طلب مال و منال دنیا، خود را به زحمت نینداز زیرا ارزش آن را ندارد.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 222

از سر کوی تو هر کو به ملالت برود ، نرود کارش و آخر به خجالت برود
کاروانی که بود بدرقه اش حفظ خدا ، به تجمل بنشیند به جلالت برود
سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست ، که به جایی نرسد گر به ضلالت برود
کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر ، حیف اوقات که یک سر به بطالت برود
ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی ، که غریب ار نبرد ره به دلالت ببرد
حکم مستوری و مستی همه بر خاتم تست ، کس ندانست که آخر به چه حالت برود
حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی ، بو که از لوح دلت نقش جهالت برود

تعبیر: برای رسیدن به مقصود باید رنج و زحمت کشید. با سهل انگاری و دست روی دست گذاشتن هیچ نتیجه ای حاصل نمی شود. با امید به خدا و مشورت با دوستان و کمک بزرگان به هدف خواهی رسید. نا امید نباش.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 319

سال ها پیروی مذهب رندان کردم ، تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه ، قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم
سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان ، که من این خانه به سودای تو ویران کردم
توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون ، می گزم لب که چرا گوش به نادان کردم
در خلاف آمد عادت بطلب کام که من ، کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم
نقش مستوری و مستی نه به دست من و توست ، آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم
دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع ، گر چه دربانی میخانه فراوان کردم
این که پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت ، اجر صبریست که در کلبه احزان کردم
صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم
گر به دیوان غزل صدرنشینم چه عجب ، سال ها بندگی صاحب دیوان کردم

تعبیر: سعی و تلاش تو نتیجه خواهد داد و سرانجام به مقصود خود خواهی رسید. با دوستان مشورت کن و به سخنان دشمنان گوش فرا نده. دوست و دشمن را بشناس. عقل و تدبیر را در همه جا به کار ببند تا نادم و پشیمان نشوی. خدا را فراموش نکن.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 156

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد ، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد
اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده اند ، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد
به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز ، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد
هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی ، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد
هزار نقد به بازار کائنات آرند ، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد
دریغ قافله عمر کان چنان رفتند ، که گردشان به هوای دیار ما نرسد
دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش ، که بد به خاطر امیدوار ما نرسد
چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را ، غبار خاطری از ره گذار ما نرسد
بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او ، به سمع پادشه کامگار ما نرسد

تعبیر: هدف و مقصدی که در پیش داری بسیار خوب است. از طعنه ی حسودان و دشمنان نترس. با جلب محبت دیگران می توانی از کمک آنها استفاده کنی. دوستان صادق خود را رها نکن.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 380

بارها گفته ام و بار دگر می گویم ، که من دلشده این ره نه به خود می پویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته اند ، آن چه استاد ازل گفت بگو می گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست ، که از آن دست که او می کشدم می رویم
دوستان عیب من بی دل حیران مکنید ، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است ، مکنم عیب کز او رنگ ریا می شویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است ، می سرایم به شب و وقت سحر می مویم
حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی ، گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم

تعبیر: هنوز تکلیف را با خود روشن نساخته ای و نمی دانی که چه راهی در پیش بگیری. منتظری که دیگران برای تو تصمیم بگیرند. بهتر است که درباره ی خود و اهداف خود تجدید نظر کنی تا بهتر بتوانی تصمیم بگیری. اراده ی خود را محکم کن.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 486

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی ، می خواند دوش درس مقامات معنوی
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل ، تا از درخت نکته توحید بشنوی
مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی ، تا خواجه می خورد به غزل های پهلوی
جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد ، زنهار دل مبند بر اسباب دنیوی
این قصه عجب شنو از بخت واژگون ، ما را بکشت یار به انفاس عیسوی
خوش وقت بوریا و گدایی و خواب امن ، کاین عیش نیست درخور اورنگ خسروی
چشمت به غمزه خانه مردم خراب کرد ، مخموریت مباد که خوش مست می روی
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر ، کای نور چشم من بجز از کشته ندروی
ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد ، کآشفته گشت طره دستار مولوی

تعبیر: دنیا مزرعه ای است که هرچه در آن بکاری همان را درو می کنی. پیروزی و شکست انسان نتیجه ی اعمال و رفتار اوست. در صورت شکست باید به اعمال و رفتار خود نگاه کنی تا اشتباهات و خطاهای خود را بشناسی و از آن تجربه کسب کنی و چراغ راه آینده سازی.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه شنبه 5 آذر 1401 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 401

چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من ، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من
روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل ، ور بگویم بازپوشان بازپوشاند ز من
چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین ، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند ز من
او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود ، کام بستانم از او یا داد بستاند ز من
گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست ، بس حکایت های شیرین باز می ماند ز من
گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود ، ور برنجم خاطر نازک برنجاند ز من
دوستان جان داده ام بهر دهانش بنگرید ، کو به چیزی مختصر چون باز می ماند ز من
صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم ، عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند ز من

تعبیر: راه های مختلفی را آزموده ای ولی به نتیجه ی مطلوب نرسیده ای. ناامید و مأیوس نباش. دوباره سعی کن. اگر دوباره شکست خوردی نگران نباش. دنیا به آخر نمی رسد. مرد را برای نبرد با سختی ها آفریده اند و پیروزی، میوه ی شیرین هر تلاش و کوششی است.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی