فال تاروت روزانه  فال روزانه  فال حافظ روزانه

فال حافظ روزانه امروز دوشنبه 7 خرداد 1403

در هر روز یک فال روزانه حافظ یا به عبارتی ، فال حافظ روزانه در نظر گرفته شده که باتوجه به گردش ستارگان ، قرار گرفتن زمین و حالت ماه و خورشید در هر روز ، برای متولدین هر یک از ماه های سال متفاوت می باشد.

فال حافظ روزانه
فال حافظ روزانه _ Hafez Roozaneh
فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه متولدین فروردین

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین فروردین ، غزل حافظ شماره 406

گفتا برون شدی به تماشای ماه نو ، از ماه ابروان منت شرم باد رو
عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست ، غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو
مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما ، کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار ، آن گه عیان شود که بود موسم درو
ساقی بیار باده که رمزی بگویمت ، از سر اختران کهن سیر و ماه نو
شکل هلال هر سر مه می دهد نشان ، از افسر سیامک و ترک کلاه زو
حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست ، درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر: در تصمیم گیری عجول و شتابزده مباش. کاری نکن که بعدها موجب ندامت و پشیمانی شود. دوستان واقعی را بشناس و با آنان مهربان و وفادار باش. روزگار در گذر است و ارزش ندارد که به خاطر مسائل کوچک و حقیر زندگی خود و دیگران را به مخاطره بیندازی.
فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه متولدین اردیبهشت

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین اردیبهشت ، غزل حافظ شماره 471

ز دلبرم که رساند نوازش قلمی ، کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق ، چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی
بیا که خرقه من گر چه رهن میکده هاست ، ز مال وقف نبینی به نام من درمی
حدیث چون و چرا درد سر دهد ای دل ، پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی
طبیب راه نشین درد عشق نشناسد ، برو به دست کن ای مرده دل مسیح دمی
دلم گرفت ز سالوس و طبل زیر گلیم ، به آن که بر در میخانه برکشم علمی
بیا که وقت شناسان دو کون بفروشند ، به یک پیاله می صاف و صحبت صنمی
دوام عیش و تنعم نه شیوه عشق است ، اگر معاشر مایی بنوش نیش غمی
نمی کنم گله ای لیک ابر رحمت دوست ، به کشته زار جگرتشنگان نداد نمی
چرا به یک نی قندش نمی خرند آن کس ، که کرد صد شکرافشانی از نی قلمی
سزای قدر تو شاها به دست حافظ نیست ، جز از دعای شبی و نیاز صبحدمی

تعبیر: تردید و دودلی را کنار بگذار و با اراده ای محکم شروع به کار کن. با کسی که تجربه دارد مشورت کن تا آنکه ناگهان دچار دردسر و شکست نشوی. از مشکلات راه نترس. هیچ کاری به آسانی به دست نمی آید و به نتیجه نمی رسد. خدا را فراموش نکن و به او توکل کن تا با آرامش روحی به کار خود ادامه بدهی.
فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه متولدین خرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین خرداد ، غزل حافظ شماره 412

مرا چشمیست خون افشان ز دست آن کمان ابرو ، جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو
غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش مستی ، نگارین گلشنش روی است و مشکین سایبان ابرو
هلالی شد تنم زین غم که با طغرای ابرویش ، که باشد مه که بنماید ز طاق آسمان ابرو
رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین هر دم ، هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست ، که بر طرف سمن زارش همی گردد چمان ابرو
دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی ، که این را این چنین چشم است و آن را آن چنان ابرو
تو کافردل نمی بندی نقاب زلف و می ترسم ، که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو
اگر چه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری ، به تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان ابرو

تعبیر: با تمام وجود عاشق شده ای و از غم دوری در رنج و عذاب به سر می بری. نا امید و مأیوس نباش. صبر و حوصله داشته باش تا به مقصود خود برسی.
فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه متولدین تیر

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین تیر ، غزل حافظ شماره 184

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند ، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت ، با من راه نشین باده مستانه زدند
آسمان بار امانت نتوانست کشید ، قرعه کار به نام من دیوانه زدند
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه ، چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد ، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند
آتش آن نیست که از شعله او خندد شمع ، آتش آن است که در خرمن پروانه زدند
کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب ، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

تعبیر: مشکلی که برایت پیش آمده به زودی برطرف می شود. چشم خود را باز کن و از فرصت ها استفاده کن. بیهوده برای خود گرفتاری و مشکل درست نکن.
فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه متولدین مرداد

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین مرداد ، غزل حافظ شماره 12

ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما ، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما
عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده ، بازگردد یا برآید چیست فرمان شما
کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت ، به که نفروشند مستوری به مستان شما
بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر ، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته ای ، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما
عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم ، گر چه جام ما نشد پرمی به دوران شما
دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید ، زینهار ای دوستان جان من و جان شما
کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند ، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما
دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری ، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما
ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو ، کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما
گر چه دوریم از بساط قرب همت دور نیست ، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما
ای شهنشاه بلنداختر خدا را همتی ، تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما
می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو ، روزی ما باد لعل شکرافشان شما

تعبیر: کسی (کاری) را در نظر داری و در تو تمایل بسیاری نسبت به آن شخص یا کار وجود دارد و منتظر اشاره ای موافق هستی. صلاح تو در این است که از ناشکیبایی و عجله پرهیز کنی تا به مقصود خود برسی، زیرا این تحول جدید بخت خواب آلوده تو را بیدار خواهد کرد و برایت کامیابی و موفقیت همراه خواهد آورد.
فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه متولدین شهریور

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین شهریور ، غزل حافظ شماره 5

دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را ، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز ، باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون ، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل ، هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت ، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ، با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند ، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند ، اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی ، کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر ، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ، ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود ، ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

تعبیر: مشکلات و سختیهایی در سر راه تو است اما نگران نباش زیرا سختی روزگار گذراست و تمام می شود. راحتی زندگی در مدارا کردن با دشمنان و جوانمردی با دوستان است. سرنوشت را با صبر و توکل و قناعت به راحتی می توان پذیرفت.
فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه متولدین مهر

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین مهر ، غزل حافظ شماره 51

لعل سیراب به خون تشنه لب یار من است ، وز پی دیدن او دادن جان کار من است
شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز ، هر که دل بردن او دید و در انکار من است
ساروان رخت به دروازه مبر کان سر کو ، شاهراهیست که منزلگه دلدار من است
بنده طالع خویشم که در این قحط وفا ، عشق آن لولی سرمست خریدار من است
طبله عطر گل و زلف عبیرافشانش ، فیض یک شمه ز بوی خوش عطار من است
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران ، کآب گلزار تو از اشک چو گلنار من است
شربت قند و گلاب از لب یارم فرمود ، نرگس او که طبیب دل بیمار من است
آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت ، یار شیرین سخن نادره گفتار من است

تعبیر: دوستان خود را فراموش نکن. از عیب جویی بی خردان بیمی به دل راه نده. در امر ازدواج موفق و سعادتمند خواهی شد.
فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه متولدین آبان

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین آبان ، غزل حافظ شماره 18

ساقیا آمدن عید مبارک بادت ، وان مواعید که کردی مرواد از یادت
در شگفتم که در این مدت ایام فراق ، برگرفتی ز حریفان دل و دل می دادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی ، که دم و همت ما کرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست ، جای غم باد مر آن دل که نخواهد شادت
شکر ایزد که ز تاراج خزان رخنه نیافت ، بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور کز آن تفرقه ات بازآورد ، طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح ، ور نه طوفان حوادث ببرد بنیادت

تعبیر: فال فرخنده و مبارکی است. هر نیت و مقصودی که داری بسیار خوب و خوش فرجام است. در ازدواج بسیار خوش اقبال و خوشبخت خواهی بود.
فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه متولدین آذر

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین آذر ، غزل حافظ شماره 459

زین خوش رقم که بر گل رخسار می کشی ، خط بر صحیفه گل و گلزار می کشی
اشک حرم نشین نهانخانه مرا ، زان سوی هفت پرده به بازار می کشی
کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف ، هر دم به قید سلسله در کار می کشی
هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست ، از خلوتم به خانه خمار می کشی
گفتی سر تو بسته فتراک ما شود ، سهل است اگر تو زحمت این بار می کشی
با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم ، وه زین کمان که بر من بیمار می کشی
بازآ که چشم بد ز رخت دفع می کند ، ای تازه گل که دامن از این خار می کشی
حافظ دگر چه می طلبی از نعیم دهر ، می می خوری و طره دلدار می کشی

تعبیر: بدون تحمل رنج و زحمت، هیچ چیز بدست نمی آید. در سایه ی سعی و تلاش، به هدف خود می رسی. بهتر است از دوستان خیرخواه کمک بطلبی تا به کمک آن ها به هدف خود نائل شوی. به زودی به نتیجه می رسی.
فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه متولدین دی

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین دی ، غزل حافظ شماره 463

سلام الله مــا کــر اللیـــالی ، و جاوبت المثانی و المثالی
علی وادی الاراک و من علیها ، و دار بالـــلوی فوق الـرمال
دعاگــوی غریــبــــان جـهــانم ، و ادعـــو بالتواتر و التـــوالی
به هر منزل که رو آرد خدا را ، نــگه دارش به لــطــف لایزالی
منال ای دل که در زنجیر زلفش ، همه جمعیـــت است آشفته حالی
ز خطت صد جمـــال دیگر افزود ، که عمرت باد صد سال جلالی
تو می باید که باشی ور نه سهل است ، زیــان مایه جــاهی و مالی
بر آن نقاش قدرت آفرین باد ، کـــه گــرد مه کشد خط هــلالی
فحبــــک راحــتــی فـی کل حیـــن ، و ذکــرک مــونــسـی فـی کــل حـال
سویــدای دل مـــن تــا قــیامت ، مباد از شوق و سودای تو خالی
کجا یابم وصال چون تو شاهی ، مــن بــدنــام رنــد لاابــالی
خدا داند که حافظ را غرض چیست ، و عــلم الله حسبــی من ســـوالی

تعبیر: به قول معروف لقمه ای بسیار بزرگتر از دهان خود برداشته ای و از وصال به مقصود ناامیدی، زیرا بین تو و آن نیت فاصله بسیاری است. اما تو انسانی پاکدل و ساده هستی و وجودت از غرض ورزی خالی است. خداوند نیز به یمن این حس نیکو تو را در انجام این نیت یاری خواهد کرد. نگران او نباش که لطف خدا همراه اوست.
فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه متولدین بهمن

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین بهمن ، غزل حافظ شماره 5

دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را ، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا
کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز ، باشد که بازبینیم دیدار آشنا را
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون ، نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا
در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل ، هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا
ای صاحب کرامت شکرانه سلامت ، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است ، با دوستان مروت با دشمنان مدارا
در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند ، گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را
آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند ، اشهی لنا و احلی من قبله العذارا
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی ، کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد ، دلبر که در کف او موم است سنگ خارا
آیینه سکندر جام می است بنگر ، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
خوبان پارسی گو بخشندگان عمرند ، ساقی بده بشارت رندان پارسا را
حافظ به خود نپوشید این خرقه می آلود ، ای شیخ پاکدامن معذور دار ما را

تعبیر: مشکلات و سختیهایی در سر راه تو است اما نگران نباش زیرا سختی روزگار گذراست و تمام می شود. راحتی زندگی در مدارا کردن با دشمنان و جوانمردی با دوستان است. سرنوشت را با صبر و توکل و قناعت به راحتی می توان پذیرفت.
فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه متولدین اسفند

فال حافظ روزانه دوشنبه 7 خرداد 1403 ، ویژه متولدین اسفند ، غزل حافظ شماره 492

سلامی چو بوی خوش آشنایی ، بدان مردم دیده روشنایی
درودی چو نور دل پارسایان ، بدان شمع خلوتگه پارسایی
نمی بینم از همدمان هیچ بر جای ، دلم خون شد از غصه ساقی کجایی
ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا ، فروشند مفتاح مشکل گشایی
عروس جهان گر چه در حد حسن است ، ز حد می برد شیوه بی وفایی
دل خسته من گرش همتی هست ، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی
می صوفی افکن کجا می فروشند ، که در تابم از دست زهد ریایی
رفیقان چنان عهد صحبت شکستند ، که گویی نبوده ست خود آشنایی
مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع ، بسی پادشایی کنم در گدایی
بیاموزمت کیمیای سعادت ، ز همصحبت بد جدایی جدایی
مکن حافظ از جور دوران شکایت ، چه دانی تو ای بنده کار خدایی

تعبیر: به خود تکیه کن و از توانمندی خود استفاده ببر. از دوستان و همنشینان بد و گمراه دوری کن تا به تو ضربه نزنند. از ریاکاران بپرهیز تا بیشتر از این دچار صدمه و زیان نشوی. به خداوند امیدوار باش و به او توکل کن سپس به کار و تلاش بپرداز تا به هدف برسی. واقع بین باش و آرزوهای خود را با واقعیات زندگیت تطابق بده.

فال حافظ روزانه ، هر روز برای متولدین هر یک از ماه های سال ، یک غزل حافظ را به صورت روزانه ، بر اساس گردش ستارگان و جای گرفتن زمین در موقعیت خاص خودش انتخاب و منتشر می کند.

اگر دوست دارید خودتان فال حافظ بگیرید ، در بخش فال حافظ سایت پیچک می توانید نیت کرده و فال حافظ خود را بر اساس نیت شخصی خودتان بگیرید.

همچنین حتما دقت داشته باشید که در شب یلدا ، به بخش ویژه ای که پیچک برایتان آماده کرده سر بزنید ، فال حافظ شب یلدا در این شب بسیار مرسوم است.

البته بخش های دیگری هم به عنوان فال روزانه در سایت ما قرار دارد ، مثل فال تاروت روزانه که مخاطبین بسیار زیادی دارد ، یا فال روزانه که درباره همه چیز شما را روشن خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی